Producent nawozów dolistnych
Producent nawozów dolistnych

Nawóz dolistny

DR GREEN ENERGY

To mineralny, stały nawóz makroskładnikowy dedykowany wszystkim rodzajom upraw rolniczych, ogrodniczych i sadowniczych, zalecany do dokarmiania dolistnego w postaci roztworu wodnego samodzielnie, w połączeniu z roztworem siarczanu magnezu (2,5%), innym nieorganicznym, stałym nawozem mikroskładnikowym z serii DR GREEN (Zboża, Zboża Jare, Rzepak, Oleiste, Buraki, Kukurydza, Ziemniaki, Warzywa, Sady, Borowy) oraz odpowiednim, uprzednio sprawdzonym pod kątem mieszalności pestycydem.

Nawóz dolistny DR GREEN ENERGY charakteryzuje się istotnie zwiększoną zawartością potasu (40%) w postaci tlenku, a także azotu (10%) w postaci azotanowej (5,6%) i amidowej (4,4%). Dodatkowo nawóz zawiera opracowaną przez nas innowacyjną formułę aktywującą MacroActive™, składającą się z mieszaniny glicyny, witamin i innych aminokwasów.

Starannie opracowany skład nawozu wykazuje działanie stymulujące, regulacyjne, regeneracyjne oraz antystresowe względem uprawy i istotnie wpływa na:

  • wyższy plon,
  • uzupełnienie niedoborów oraz ograniczanie negatywnych skutków ich występowania,
  • rozwój głębokiego i silnego systemu korzeniowego oraz jego regenerację,
  • sprawne pobieranie i skuteczniejszą przyswajalność składników pokarmowych z gleby,
  • podniesienie odporności na stres termiczny i związaną z nim suszę oraz czynniki biotyczne i abiotyczne, takie jak choroby wywoływane obecnością patogenów, czy uszkodzenia związane z żerowaniem szkodników upraw,
  • regulację procesów związanych z gospodarką wodną roślin,
  • poprawę ogólnego wigoru uprawy.

Skład

Kilogram nawozu dolistnego DR GREEN ENERGY zawiera łącznie 500 g mikroelementów:

100
g
Azot w postaci amonowej
400
g
Tlenek potasu

Zalety

Nasze nawozy wieloskładnikowe produkowane są z wysokiej jakości i czystości surowców, co ułatwia zarówno ich przechowywanie, jak i stosowanie. Zbilansowany skład makroelementów gwarantuje bezpieczeństwo użycia, kompleksowość i jednorodność, co przekłada się na równomierne rozprowadzenie produktu. Obecność kofaktorów kierunkowych sprawia, iż dostarczane roślinie pierwiastki transportowane są dokładnie w miejsce zapotrzebowania.

wysoka koncentracja składników pokarmowych w nawozach dolistnych dr green
wysoka koncentracja składników
łatwość stosowania nawozów dolistnych dr green
łatwe stosowanie z innymi zabiegami
Nawożenie dolistne, czyli dokarmianie dolistne roślin
rozpuszczalność w niskich temperaturach wody
Nawożenie dolistne, czyli dokarmianie dolistne roślin
szybka wchłanialność przez liść

Dawkowanie

Zalecane dawki mają charakter ogólny – należy uwzględnić wymagania pokarmowe roślin w obrębie danej grupy/ odmiany, a także fazę okresu wegetacyjnego i stan ich odżywienia.

Nawóz dolistny można stosować w okresie intensywnego wzrostu, w decydujących fazach rozwojowych roślin, a także w warunkach utrudnionego pobierania składników pokarmowych przez system korzeniowy (w razie ujawnienia niedoborów mikroelementów należy wykonać minimum dwa zabiegi dokarmiania dolistnego w odstępie 7 dni).

Zalecane 2-3 opryski co 7-14 dni.

UPRAWY ROLNICZE I OGRODNICZE
jednorazowa dawka nawozu: 2-4 kg/ha
Ilość cieczy użytkowej 200-400 l/ha

UPRAWY SADOWNICZE
jednorazowa dawka nawozu: 2-4 kg/ha
Ilość cieczy użytkowej 400-1000 l/ha

Przygotowanie roztworu / schemat mieszania

Napełnić 2/3 zbiornika wodą. Przy mieszadle włączonym w trybie zwiększonych obrotów, powoli wsypywać do rozwadniacza lub bezpośrednio do zbiornika nawóz z serii DR GREEN. W pierwszej kolejności należy dodać nawozy mikroskładnikowe, następnie makroskładnikowe, po czym uzupełnić zbiornik wodą do wymaganej objętości. Mieszać przynajmniej przez 10 minut. Ciecz zużyć bezpośrednio po przygotowaniu. Unikać oprysków podczas dużego nasłonecznienia, występowania wysokich temperatur oraz silnego wiatru.

1. Napełnić 2/3 zbiornika wodą. Włączyć mieszadło w trybie zwiększonych obrotów.
2. Aplikować środki według kolejności: mikroelementy, makroelementy, siarczan magnezu, środki ochrony roślin.
3. Uzupełnić zbiornik wodą do wymaganej objętości.
4. Mieszać przynajmniej 10 minut.
Nawóz dolistny DR GREEN ENERGY 4kg
DR GREEN

ENERGY

NK 10-40